Rekrutacja trwa w sposób ciągły. Zaplanowane jest 8 tur po 10 osób.
Wymagana dokumentacja:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania),
oraz
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (jeśli dotyczy osoby zarejestrowanej w PUP),
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 Etap rekrutacji składa się:
- z oceny dokumentacji rekrutacyjnej składanej przez Kandydata
- z rozmowy z doradcą zawodowym
 
Miejsce składania wymaganych dokumentów:
Biuro Projektu ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
 
ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY I MĘŻCZYZN.
 
Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą telefoniczną, on-line (skype) oraz będą dostępne w Biurze Projektu.
 
Kontakt:
telefon: 604 37 88 57
email: azon@trampolinakariery.pl