Dokumentacja rekrutacyjna tj. Regulamin rekrutacji, wzór Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami dostępna, jest w Biurze Projektu, oraz w zakładce DO POBRANIA.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do dostarczenia:
  • wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego,
  • podpisanych oświadczeń,
  • wymaganych załączników, zgodnie z wykazem w Formularzu Zgłoszeniowym.
 
Uzupełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami można złożyć:
  • osobiście w Biurze Projektu,
  • za pośrednictwem poczty/kuriera.
Złożone dokumenty rekrutacyjne podlegają weryfikacji formalnej pod względem kompletności oraz spełniania kryteriów dostępu.
 
Miejsce składania wymaganych dokumentów:
Biuro Projektu Trampolina Kariery, ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą telefoniczną, on-line (skype) oraz drogą bezpośrednią w Biurze Projektu.