ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !
MASZ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?
POSIADASZ RENTĘ Z ORZECZENEM ?
JESTEŚ MAMĄ Z MIN. 3 DZIECI ?
SZUKASZ PRACY ?
SKORZYSTAJ Z WSPARCIA UNIJNEGO !

  • Doradztwo zawodowe
  • Szkolenie zawodowe ze stypendium szkoleniowym 6,65 zł/godz.
  • 7 miesięczny staż z wynagrodzeniem stażowym 1750 zł brutto
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi w czasie korzystania ze wsparcia
 
Rekrutacja trwa w sposób ciągły. Zaplanowane jest 8 tur po 10 osób.
Wymagana dokumentacja:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania),
oraz
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (jeśli dotyczy osoby zarejestrowanej w PUP),
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 Etap rekrutacji składa się:
- z oceny dokumentacji rekrutacyjnej składanej przez Kandydata
- z rozmowy z doradcą zawodowym
  
Miejsce składania wymaganych dokumentów:
Biuro Projektu ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą telefoniczną, on-line (skype) oraz będą dostępne w Biurze Projektu.
Kontakt:
telefon: 604 37 88 57
email: azon@trampolinakariery.pl